Skolen i Athen af Raphael

LITTERATUR

FILOSOFI

I Oldtidskundskab skal du læse et "filosofisk tema" i en af de 4 litterære søjler. Det betyder, at du skal læse om nogle af de problemstillinger, som de gamle grækere gik og funderede over. Der var nogle, der havde mere tid og lyst til at sætte spørgsmålstegn ved den gængse mythos-baserede viden. Man begyndte at undre sig over om de mange fortællinger, myter, nu også indeholdt en endegyldig sandhed eller om, der mon fandtes en sandhed et andet sted. Nogle gik naturvidenskabeligt igang med at undersøge, registrere og forklare, mens andre søgte indad og forsøgte at give en mere eller mindre rationel forklaring på baggrund af en særlig argumenterende og delvis logisk tankegang. Som alt andet i den antikke græske verden går det rigtig stærkt i det 5. årh. bc. I sidste halvdel af århundredet og et stykke ind i det 4. årh. fremtræder de mest berømte græske filosoffer: Sokrates, Platon og Aristoteles.