Dionysosteatret ved Akropolis

LITTERATUR

DRAMA

Dramaet er både kvantitativt og kvalitativt et af den klassiske periodes betydeligste levn. Der er bevaret en pæn mængde tragedier og komedier, der hver for sig bevidner forskellige forhold af den antikke græske samtid. Begge dramagenrer har hentydninger til det græske samfund og grækerne som flest.

I Athen afholdt man fester til ære for guden Dionysos – De såkaldte Dionysier. De blev afholdt som større eller mindre arrangementer flere steder i Grækenland, men de største blev afholdt i Athen. De store Dionysosfester blev afholdt om foråret, og de kom til at danne ramme og udgangspunkt for udviklingen af dramagenren og den teaterkultur, der stadig holdes i hævd. Dramaet havde således i sit udspring en stærk kultisk tilknytning, der mere eller mindre blev forladt efterhånden som det øvrige mytiske stod holdt sit indtog. Dramaet tilførte Dionysosfesterne nye underholdende indslag, der ikke havde nogen direkte tilknytning til guden Dionysos.

I Oldtiskundskab læses der traditionelt et samlet drama - oftest en tragedie, men det kan også være en komedie. Filosoffen og videnskabsmanden Aristoteles har defineret dramagenrens grundbegreber i sit store værk "Poetikken", og den dramaturgi anvender en del lærere i deres undervisning som analysemetode.