Tavle med formalia

Formalia

Formalia

Her finder du informationer om fagets formelle retningslinjer. Det handler om læreplanen, pensum og eksamen. Læreplanen er fagets lov, som din lærer er forpligtet til at overholde i forhold til det pensum, som du skal igennem i løbet af året. En læreplan er sjældent mejslet i granit, og derfor vil der i mange tilfælde være valgfrihed i forhold til tekster, temaer og forløbslængde. Pensum er de tekster og emner, som du møder i undervisningen.

Til eksamen i Oldtidskundskab bliver du prøvet i "læst tekst", hvilket vil sige, de antikke basistekster, som du har gennemgået med din lærer i undervisningen. Hvis du følger med i den daglige undervisning, vil du derfor højest sandsynligt også klare dig godt til eksamen.