US Supreme Court og Sokrates i faengsel

FILOSOFI

PLATON: Kriton

Den dømte Sokrates

I år 399 BC dømte det athenske folk Sokrates til døden. I år 404 BC sluttede den græske borgerkrig mellem Athen med allierede på den ene side og Sparta med allierede på den anden, og det var Sparta, der trak sig sejrrigt ud af opgøret, der da havde varet i 28 år. Sparta foranstaltede en oligarkisk styring i Athen, men den holdt kun i et par år, hvorefter athenerne genindstiftede demokratiet. Dermed kom der et oprør mod antidemokrater generelt, og Sokrates, der tidligere havde udtalt sig kritisk om demokratiet, blev talt med blandt forræderne. Han blev anklaget for at have fordærvet ungdommen med sin kritiske snak – i øvrigt på linje med flere sofister, som Sokrates ellers foretrak at distancere sig fra. Desuden mente athenerne, at han forholdt sig blasfemisk til de af staten anerkendte guder, hvilket han også blev anklaget for. Han blev dømt og sat i fængsel, hvor han skulle drikke skarntydesaft, når den rette tid kom. Den rette tid var ved ankomsten af et ”helligt skib”, der længe opholdt sig i Delfi. Først når dette skib lå til kaj i Athen, måtte en henrettelse eksekveres. Sokrates’ venner og bekendte havde derfor god tid til at tage afsked med ham. Hvis man kan tro Platon, foregik dette – naturligvis – med dybsindige samtaler som den primære besøgsaktivitet.


Resume af dialogen "Kriton"

Kriton er en af Sokrates’ mest hengivne og samtidigt velhavende venner. I Platons dialog ”Kriton” forsøger vennen at få sokrates overbevist om, at han bør flygte. Kriton har midlerne til, at det kan lade sig gøre, men som så ofte før, så er det Sokrates, der ender med at overbevise sin samtalepartner om, at han tager fejl.

Dialogen Kriton falder i to dele, hvor den første del omhandler flugtplanerne og Sokrates’ første reaktion på Kritons forslag. Anden del omhandler Sokrates’ samfundsteoretiske forklaring på, at flugt er moralsk forkert.

A) Kriton forsøger at overtale Sokrates til at flygte.

B) Sokrates gendriver Kritons synspunkter.

C) Om at handle retfærdigt eller at gøre uret

D) Sokrates taler i skikkelse af ”lovene”