Frihedsgudinden

VELKOMMEN

Hvad er meningen?

I faget oldtidskundskab lærer du om grundlaget for den verdensopfattelse, moderne europæiske mennesker har. Desuden skal de fleste af vores kunstneriske udfoldelser ses i en antik optik. Vores forståelse - og kritiske tilgang - af demokrati, etik og retorik/samtale opstod i antikkens middelhavsområde for 2500 år siden. Vores tanker om mennesket, styreformer og kunst er et resultat af en lang proces, der blev indledt af de græske filosoffer, forfattere og statsledere i særdeleshed, og det græske folk i almindelighed. Værdisættet og debatten omkring det blev videreført af romerne og senere af den katolske kirkes skriftlærde. Klostervæsenet var organiseret over det meste af Europa, og derfor er det naturligt, at skrifterne blev spredt i samme geografiske omfang. Men der er også oldgræske tekster overleveret fra de arabiske lande. Der var en stor videns-/kulturudveksling mellem den østlige og vestlige middelhavssfære. Den berømte græske historiker Herodot kom som mange andre kulturberømtheder fra Lilleasien.

Efter middelalderen fortsatte interessen for den græske tænkning, da renæssancehumanisterne engagerede sig i det enkelte menneske, der netop var omdrejningspunktet i de fleste antikke tekster. Renæssancemennesket søgte tilbage til sine historiske rødder for at finde sig selv, og renæssancebevægelsen begyndte i Norditalien omkring år 1400, og den ramte det øvrige Europa de næste par hundrede år. Derfor blev det netop det antikke Italien og Grækenland, der blev gravet frem igen. I 1800-tallet gjorde man en del arkæologiske fund, blandt andet ved Akropolis i Athen, der øgede opmærksomheden på græsk kunst og historie. Det ses tydeligt i den litteraturhistoriske periode Romantikken, hvor man eksempelvis gør flittigt brug af Platons idelære.

"Klassicisme" kalder man de længerevarende perioder eller kunstretninger, der har fundet inspiration i antikkens kunst og litteratur. Det er bemærkelsesværdigt, at en tankegang og et værdisæt har kunnet engagere og inspirere til nye idéer på trods af den geografiske og tidsmæssige distance til de berørte områder. Men det er ikke desto mindre tilfældet, og det er denne omdiskuterede påstand, der danner kernen i faget oldtidskundskab. Det er en omdiskuteret påstand, fordi nogle mener, vores værdisæt i højere grad er baseret på Beatles, MacDonald og Pjerrot. Med andre ord fornægter de ethvert slægtskab med Homer, Cæsar og Æsop. Fagets kritikere mener af samme grund, Oldtidskundskab er overflødigt, og blandt dem finder man rektorforeningen.

Om 2500 år lærer danske skoleelever måske om MacDonaldismen, der skabte det samfund, de lever i. "Det slog for alvor igennem i begyndelsen af 2020, da man fravalgte erindringen om demokrati, frihed og etik." - Det bliver interessant at følge udviklingen, for det er ikke ligegyldigt, hvilken grundfortælling du bygger din virkelighedsopfattelse på.

Personligt er jeg glad for demokrati, frihed og etisk funderet stillingtagen, men vi bliver da heldigvis klogere sammen, og måske er det på tide at sadle om? Det vigtigste må være, at vi tager stilling på et velinformeret grundlag, og derfor må du sætte dig ind i, hvad oldtidskundskab kan lære dig, inden du fuldstændig afviser faget som et overflødigt c-niveaufag. Det håber jeg, denne del af min hjemmeside kan hjælpe dig med. God fornøjelse...