Champions League pokalen - Real Madrid

FORMALIA

EKSAMEN

Undervisningsministeriets formelle krav og regler angående eksamen kan læses på siden "LÆREPLAN".

Praktiske råd

På denne side angives praktiske råd, der kan lette din eksamensforberedelse, hvis du er så heldig at kaninen med navneskiltet "Oldtidskundskab" trækkes op af din eksamenshat.

Forberedelse

Du prøves i læst tekst, hvilket betyder, at den bedste forberedelse er deltagelse i undervisningen. Elever, der deltager fornuftigt i løbet af året, klarer sig oftest godt.

Sørg for at have styr på dine noter. De må medbringes i forberedelseslokalet.

Skab et overblik over grundteksterne (De større teksthelheder, din lærer sandsynligvis opgiver), så du ikke bliver overrasket over din eksamenstrækning. Det er desuden vigtigt, at du kan sætte dit korte eksamenstekststykke ind i den teksthelhed, det er en del af.

Skab dig et overblik over sammenhængen mellem dine grundtekster - også på tværs af søjler. Det er en stor fordel at kunne henvise til andre tekster, du har læst i faget. Hvis du ikke selv gør det, vil din lærer sandsynligvis gøre det - og det er altid en fordel at være på forkant.

Sæt dig ind i fagets grundlæggende terminologi/begrebsverden. Det er alle de særegne begreber, din lærer har fyldt tavlen med i forsøget på at få dig til at forstå den antikke grundtanke bag teksterne. Eksempelvis hybris-nemesis begrebsparret... og alle de andre.

Søjlernes karakteristiske træk. - Heri ligger en genrebevidsthed. Hvad kendetegner de genrer/emner, du har læst?

Find sammen med en klassekammerat og tal om teksterne. Tag udgangspunkt i en analyse af: Person, tid og sted samt se på budskab og tema. Hvis der er noget, man har misforstået, kan det afklares ved sådan et møde.

Gør det, du plejer at gøre, når du skal til eksamen. - Sov eller læs hele natten - spis eller lad være - Du kender de kloges svar, men de kender ikke dig. Kend dig selv... så skal det nok gå.

Til de meget nervøse:

Ved old-eksamen kan du finde tryghed i, at du skal forholde dig til læst tekst. Det er altså tekst, du har gennemgået mere eller mindre sammen med din lærer og din klasse.

Det betyder, at du kan imødekomme de ubehageligheder, der normalt ligger i at trække en ukendt tekst. MEN... det kræver, at du følger de råd, jeg har opremset herover.

Eksamen

Du har 60 minutter til at forberede dig på de 30 minutters eksamination. - De 30 minutter foregår oftest som beskrevet her...

En oldeksamen består af to dele - 1. del vægtes højest i karaktergivningen.

1) 17-20 min. samtale om en basistekst, der er gennemgået i undervisningen. De første godt 8 min skal du selv præsentere teksten. Derefter former eksaminationen sig som en samtale. Nedenstående fremlæggelsesmetode er et bud på en model for dine egne 8 min.

2) 5-8 min. samtale om enten A) efterantik ekstemporaltekst på maksimalt 5 normalsider (ukendt tekst, du skal samtænke med basisteksten) eller B) Kunstanalyse af en antik kunstgenstand med tilhørende efterantikke kunsteksempler (maksimalt 3).

Traditionel fremlæggelsesmetode

Du kan gå frem efter nedenstående punkter. Flere af punkterne kan lægges sammen, men samlet set skal du rundt om dem alle. Hvis du ikke føler, du kan nå det, så vil din lærer spørge ind til det i den efterfølgende samtale. Det vigtigste er, at du når analysedelen efterfulgt af en fornuftig diskussion af tekstens grundtemaer, som I har talt om dem i undervisningen.

DOKUMENTATION

VIGTIGT: Du skal hele tiden dokumentere dine udsagn med tekstnedslag. Peg på linje eller vers og læs evt. det stykke op, som du lægger til grund for dine betragtninger om teksten.

KORT intro

Konteksten: Forfatter, samfund, verdensopfattelse

TEKSTNÆR analyse

Redegørende kontekst: Sæt tekststykket ind i sin sammenhæng med værket, det er en del af - herunder genren.

Analyserende I: Hvad handler tekststykket om?: Person, tid og sted

Analyserende II: Hvilke centrale antikke begreber kan du bruge til at forstå teksten med?

Diskussion: Hvilke problemstillinger tages op i teksten? (grundtema)

Perspektivering

Perspektivering: Hvilke andre læste tekster fra undervisningen i Oldtidskundskab kan du perspektivere til?